سمنان،میدان عدالت،ساختمان درخشان،طبقه اول شرقی
09122317796
02333350774

کاتالوگ شرکت تولیدی کارخانجات آرد و سبوس سمنان

شرکت تولیدی کارخانجات آرد و سبوس سمنان، در راستای سیاست های جدید خود نیازمند کاتالوگی بود که معرفی مناسب از شرکت و محصولات آن باشد. در این راستا انجام این مهم پس از مذاکرات اولیه، به گروه چاپ و تبلیغات کومش سپرده شد. پس از هم اندیشی های انجام شده، قطع خشتی (20×20) برای این کار در نظر گرفته شد. همچنین مقرر شد تا حد امکان از تصاویر کارخانه در قسمت های مختلف این کاتالوگ استفاده گردد.

این پروژه در مدت زمانی حدودا 3 روزه طراحی و چاپ گردید و با توجه به مدت زمان کوتاه، خوشبختانه مورد رضایت و توجه کارفرما واقع گردید.

کارفرما:

شرکت تولیدی کارخانجات آرد و سبوس سمنان

پروژه:

طراحی و چاپ کاتالوگ 8 صفحه ای گلاسه تمام رنگی در قطع 20×20 با صحافی منگنه

مدت زمان انجام:

سه روز کاری

1 comment

Leave a reply